نوشته‌ها

Johnny Depp در فیلم Transcendence هوش مصنوعی آینده هوش مصنوعی Transcendence Johnny Depp 2014 Images 825x510 825x423

فکر کردن به آینده، به خصوص آینده چیزهایی که می‌سازیم، همیشه برایم جذاب بوده است. تصور اینکه چیزهایی را که امروز در فناوری اطلاعات پایه‌گذاری می‌کنیم تا کجا ادامه خواهند داشت و کار ما با آنها به کجا خواهد کشید هم جذاب و هم وحشتناک است. ادامه مطلب …