تست برنامه هایPHP، کیفیت کد منبع و روند توسعه آنها

چکیده: تست یکی از جنبه‌های ضروری توسعه در هر زبان برنامه‌نویسی است. بدون تست کد منبع[1] امکان بررسی صحت عملکرد آن همانطوری که انتظار می‌رود عملا وجود ندارد. تست‌های دستی می‌توانند فقط به صورت نامنظم و به صورت محدود اجرا شوند. برای تست منظم و در عمق کدهای منبع، نیاز به نوشتن تست‌های خودکار هست تا به صورت متناوب اجرا شوند. آزمون‌های واحد[2] معمولا یک کار اسرارآمیز و زمان‌بر به نظر می‌رسد و ممکن است همین‌طور هم باشد. اما صرف زمان برای نوشتن تست‌ها باعث خواهد شد تا کیفیت کدهای منبع افزایش پیدا کند و در مجموع باگ‌های کمتری داشته باشد، بسیاری از خطا‌ها زودتر تشخیص داده شوند، یک فرایند تست دائمی برای جلوگیری از تغییر رفتار کدهای قبلی توسط تغییرات جدید ایجاد شود، و اعتماد کافی برای تکیه به کد به وجود بیاید.

در این مقاله تلاش می‌شود ضرورت تست و اطیمنان از کیفیت کد منبع برنامه‌های PHP بررسی شده و برخی از ابزارهای مورد نیاز برای تست و اطمینان از کیفیت برنامه‌های PHP معرفی شود. همچنین نقش آزمون‌های واحد در «توسعه مبتنی بر تست[3]» بررسی و مزایای توسعه برنامه‌های تست‌پذیر و اطمینان از کیفیت کد منبع ذکر می‌شود.

کلمات کلیدی: تست‌پذیری، کیفیت سورس کد، آزمون واحد، PHP، T.D.D

[1] Source code

[2] Unit Tests

[3] Test Driven Development(T.D.D)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *