چکیده. یکی از چالش‌های اجایل استفاده از معماری در طراحی و تولید نرم‌افزار است. در بسیاری از موارد پیروی از یک طرح ثابت در اجایل سخت می‌نماید و یا با اصول مانیفست اجایل که نمایانگر روح اجایل است تناقض دارد. از طرفی پروژه‌های بزرگ و توسعه نرم‌افزارهای پیچیده بدون استفاده از روش‌های معماری نرم افزار […]

تست یکی از جنبه‌های ضروری توسعه در هر زبان برنامه‌نویسی است. بدون تست کد منبع امکان بررسی صحت عملکرد آن همانطوری که انتظار می‌رود عملا وجود ندارد. تست‌های دستی می‌توانند فقط به صورت نامنظم و به صورت محدود اجرا شوند. برای تست منظم و در عمق کدهای منبع، نیاز به نوشتن تست‌های خودکار هست تا به صورت متناوب اجرا شوند. آزمون‌های واحد معمولا یک کار اسرارآمیز و زمان‌بر به نظر می‌رسد و ممکن است همین‌طور هم باشد. اما صرف زمان برای نوشتن تست‌ها باعث خواهد شد تا کیفیت کدهای منبع افزایش پیدا کند و در مجموع باگ‌های کمتری داشته باشد، بسیاری از خطا‌ها زودتر تشخیص داده شوند، یک فرایند تست دائمی برای جلوگیری از تغییر رفتار کدهای قبلی توسط تغییرات جدید ایجاد شود، و اعتماد کافی برای تکیه به کد به وجود بیاید.

یک چارچوب ماژولار برای توسعه نرم‌افزار به سبک اجایل

چکیده. یکی از چالش‌های اجایل استفاده از معماری در طراحی و تولید نرم…
۲۳ تیر ۱۳۹۷/توسط امیر یوسفی

تست برنامه هایPHP، کیفیت کد منبع و روند توسعه آنها

تست یکی از جنبه‌های ضروری توسعه در هر زبان برنامه‌نویسی است. بدون تست کد منبع امکان بررسی صحت عملکرد آن همانطوری که انتظار می‌رود عملا وجود ندارد. تست‌های دستی می‌توانند فقط به صورت نامنظم و به صورت محدود اجرا شوند. برای تست منظم و در عمق کدهای منبع، نیاز به نوشتن تست‌های خودکار هست تا به صورت متناوب اجرا شوند. آزمون‌های واحد معمولا یک کار اسرارآمیز و زمان‌بر به نظر می‌رسد و ممکن است همین‌طور هم باشد. اما صرف زمان برای نوشتن تست‌ها باعث خواهد شد تا کیفیت کدهای منبع افزایش پیدا کند و در مجموع باگ‌های کمتری داشته باشد، بسیاری از خطا‌ها زودتر تشخیص داده شوند، یک فرایند تست دائمی برای جلوگیری از تغییر رفتار کدهای قبلی توسط تغییرات جدید ایجاد شود، و اعتماد کافی برای تکیه به کد به وجود بیاید.
۱۰ تیر ۱۳۹۷/توسط امیر یوسفی